Đèn trang trí

Đèn trang trí

Đèn trang trí Hoàng Lê bao gồm các nhóm đèn trang trí nhà hàng, đèn trang trí nội thất, treo quán cà phê, đèn ngoại thất sân vườn, đèn trang trí sự kiện.