Blog

Tháng: Tháng Sáu 2016

Hướng dẫn mở đèn lồng đúng cách

 Đèn được xếp lại để dễ vận chuyển, do vậy, khi sử dụng đèn, cần phải bung đèn để đèn trở lại các hình dáng đẹp mắt vốn có. Việc mở đèn cũng đòi hỏi phải đúng kỹ thuật. Để mở được một chiếc đèn tròn, đẹp, xin quý khách hàng bỏ chút thời gian đọc các hướng dẫn dưới đây:   1. Nhìn vào trong chiếc đèn sẽ .