Category Archives: Ánh sáng đặt trong các nhà hàng, cửa hiệu

Ánh sáng đặt trong các nhà hàng, cửa hiệu và trang trí nội thất mang tính chất thương mại, có ảnh hưởng tới tâm lý người mua hàng.

Cách bố trí ánh sáng trong nhà hàng

Giống như với ánh sáng sử dụng trong gia đình, ánh sáng dùng với mục đích thương mại rất đa dạng, chủ yếu nhằm gây cảm xúc, đánh trực tiếp vào mắt người xem. Trong hầu hết các trường hợp, … Continue reading

Posted on by Den Long Viet / Posted in Ánh sáng đặt trong các nhà hàng, cửa hiệu | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
error: Content is protected !!