Tag Archives: đèn thủ công

Đèn trang trí bằng mây tre

Từ nghìn đời xưa, nghề mây tre đã trở thành một nghề truyền thống của người phương Đông nói chung, và đối với người Việt Nam nói riêng. Qua bàn tay khéo léo và óc sáng tạo của người thợ … Continue reading

Posted on by Den Long Viet / Posted in Đèn trang trí | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 10 Comments
error: Content is protected !!