Tag Archives: cách mở đèn

Hướng dẫn sử dụng đèn lồng

Viết về đèn lồng Hội An không thể không nhắc tới cách mở đèn. Nếu ai chưa từng mở đèn lồng Hội An chắc hẳn khó lòng mở được. Đèn được mở khéo léo và đòi hỏi người sử dụng … Continue reading

Posted on by Den Long Viet / Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | 2 Comments
error: Content is protected !!