Đèn lồng Hội An tại Hội An

Cơ sở sản xuất đèn lồng Huỳnh Toàn 

Đèn lồng Việt là một sản phẩm của Huỳnh Toàn . Là cơ sở sản xuất đèn có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, đèn lồng, đèn trang trí, sản phẩm từ gỗ, tre, mây, Huỳnh Toàn hướng đến việc đưa các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống Việt vào trong đời sống của người tiêu dùng Việt.

Đèn Lồng Việt

Đèn lồng Việt – Thương hiệu đèn Việt

Thông tin liên hệ tại Hội An

  • Địa chỉ: 424 Hùng Vương, Hội An, Quảng Nam
  • Điện thoại: 05103.863.490
  • Di động: 0905.223.659 – 0935.863.149
  • Email: [email protected]