Đăng ký đại lý

Nếu các cửa hàng phân phối có nhu cầu đăng ký làm đại lý của Đèn lồng Việt vui lòng đăng ký thông tin vào mẫu bên dưới.

[contact-form to=’[email protected]’ subject=’New: Đăng ký làm đại lý’][contact-field label=’Họ và Tên ‘ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Điện thoại’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’/][contact-field label=’Tỉnh/ Thành phố’ type=’text’/][contact-field label=’Địa chỉ’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]