Blog

Tháng: Tháng Tư 2018

Đèn Lồng Việt thông báo nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thông báo về việc ngưng nhận đơn hàng gấp dịp lễ 30/4-1/5/2018

Đèn Lồng Việt xin thông báo đến Quý khách hàng về việc tạm ngưng nhận đơn hàng trong dịp lễ Giỗ tổ HÙng Vương và 30/4 – 1/5/2018 và việc xử lý những đơn hàng như sau: Những đơn hàng nhận trước 20/04/2018 sẽ được xử lý và giao cho quý khách hàng trước ngày 28/04/2018. Những đơn hàng nhận từ ngày 21/04/2018 sẽ được xử lý từ ngày 02/05/2018. Những đơn hàng .